Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
21.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 16.09.2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
przy ul. Kwiatowej w Jaśle
20.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i
rozliczania projektu edukacyjnego pn. "Jasielska Liga Naukowa z
LOTOSEM" realizowanego przez Urząd Miasta Jaśle w formie
zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach we
współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym.
20.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na
stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Jasła.
20.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
09.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 11.08.2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
16.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu polityki
zdrowotnej na rok 2016 obejmującego szczepienia przeciwko grypie
dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.
16.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
16.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 08.08.2016 r.
w sprawie: zbycia przedmiotów ze złota, srebra oraz innych
materiałów nieszlachetnych.
09.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
09.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się